Glorantha-wiki
Advertisement

Elöljáróban egy megjegyzés. Glorantha rengeteget merít a valós világ történelméből vagy még inkább mítoszaiból, de abból a szempontból is remek, hogy nem lehet egy az egyben megfeleltetni a földi cililizációkat, birodalmakat, kultúrákat a gloranthaiakkal. Ezért kicsit nehezebb bemutatni a birodalmakat, mert nem lehet egyszerű párhozamokat vonni (pl. olyan mint a Római birodalom, csak mágusokkal megerősítve). Ennek ellenére megpróbálok példákat hozni a valós világból, mert ezek mindig segítik a megértést, viszont ezeket mindig komoly fenntartásokkal kell kezelni.

Sárkányhágó egy olyan terület, ahol a kontinenst kelet-nyugati irányban átszelő Sziklafa hegység átjárható, ezért mindig is kiemelt jelentősége volt a történelem során. A szerepjáték ajánlott időszaka idején (1625 körül) törzsek és azok szövetségéből kialakult királyságok vannak ezen a területen. A hágó dél-keleti oldalán Száltar királyság, az észak-nyugati oldalon a Társh királyság. A terület a nagy civilizációk közt található fél civilizált ütköző vidékekre emlékeztet, mint például Közel-Kelet (az Ószövetség idején), Afganisztán vagy akár a Kárpát medence. A lakosság nagyrészt a fő istenükről Órlánt viharistenről elnevezett órlánti népesség. Míg Száltar hosszú ideje vív harcot függetlenségéért, Társh már sok nemzedék óta a Lunár birodalom egy tartománya, bár néhány független társi még él az erdők mélyén a Kero Fin hegy árnyékában.

Társhtól délre a Legelők nevű területen él még egy nomád nép a Tisztavérű lovasnép, akik egy letelepedett földműves népesség felett uralkodnak a Tollas Lókirálynő, egy föld papnő vezetésével. Ez olyan, mintha a magyarok elkülönülve éltek volna tovább a Kárpát medence földművelő népességétől, megtartva lovas nomád szokásaikat, és Boldogasszony főpapnője lenne az első számú vezető.

Ezek a fő emberi királyságok, de vannak nem emberek által ellenőrzött területek is. Ilyen az Állatvölgy, ahol félig ember félig állat lények élnek (pl. kentaúrok, minotauruszok, humanoid kacsák), a Felföldi mocsár, ahol élőholtak vannak egy nekromanta uralma alatt, de északra és nyugatra élnek elfek, trollok, törpék is.

A legerősebb politikai tényező ezen a területen ebben az időben a Lunár birodalom. Ez egy olyan hódító birodalom, mint például a római, az asszír vagy a perzsa, de egy erős vallási háttere is van, mint például a muszlimoknak. A Sárkányhágótól északra található Pelóriában jött létre a Vörös holdistennő irányításával. A holdistennő még a történelem előtti Isten háborúk idején pusztult el, de pár száz évvel ezelőtt egy rituálé eredményeképp újjászületett. Követőivel sikeresen alapított egy új vallási irányzatot és birodalmat. Aztán a földből egy nagy darabot kiszakítva a levegőbe emelkedett, és azóta Glorantha egén látható, mint a vörös hold. Itt a földön fia a Vörös császár uralkodik, aki halála után mindig új testben jelenik meg.

A lunárok sok szempontból szakítottak a hagyományokkal. Az isteneknek egy saját pantheonját tisztelik (de természetesen nem tagadják a többi isten létét), más időszámítást használnak, és az öt fő elem (sötétség, víz, föld, tűz, levegő) mellé a holdat is odateszik hatodiknak. Egyik fő jellegzetességük, hogy nem utasítják el a káoszt, hanem felhasználják céljaik elérésére. Ezt kb. úgy kell elképzelni, hogy démonokkal paktálnak le, de nem imádják a démonokat, hanem a világ részének tekintik őket, és gyakorlatiasan megpróbálják felhasználni az erejüket. Ez persze a legtöbb nép szemében visszatetsző, már csak azért is, mert a Nagy Sötétség idején a káosz majdnem elpusztította a világot.

A Szent Ország a Sárkányhágótól délre egy nagy békés birodalom volt egy tengeröböl körül. Hat országrészt fogott egybe Belintár az istenkirály, akinek a szelleme rendszeres időközönként új testbe költözött. Talán Egyiptomhoz vagy egy indiai birodalomhoz lehet hasonlítani a Szent Országot, de csak annyiban, hogy egy Istenkirály által irányított erősen vallásos civilizáció. Az országrészek közül Sárkányhágóval határos Eszrólia, ami egy fejlett, gazdag vidék nagy városokkal; az Árnyfennsík, ami a trollok egyik hazája (igen, ez is része volt a birodalomnak); és Hörtföld, ami egy Száltarhoz népességben és kultúrában nagyon hasonló ország.

Sárkányhágótól keletre meg kell még említeni Praxot, ami egy nagy száraz síkság, ahol különféle állatokon lovagló  nomádok élnek törzsekbe rendeződve. Ez a terület az eurázsiai sztyeppékre vagy Észak-Amerika síkságaira emlékeztet indiánokkal. A különféle törzsek ló vagy teve helyett különböző állaton lovagolnak, és a helyzettől függően köthetnek szövetségeket. Vallásuk samanisztikus.  Külön érdemes megemlíteni Pávist. Ez egy Prax keleti területén található város, amit nyugatról jött telepesek alapítottak, és egyfajta civilizációs központként szolgál a pusztákon.

A Lunár birodalom 1600 után, néhány sikertelen próbálkozással tarkítva, sorra foglalta el vagy vonta befolyása alá ezeket a területeket. Száltar fővárosát Merészhont elfoglalták, és kioltották a királyság névadójának szentélyében a lángot. A Szent Ország istenkirályának lelkét csapdába ejtették, ami után a birodalma széthullot. Eszróliában egy lunár barát frakció jutott hatalomra. Praxba is lunár sereg tört be, a törzsek csatát vesztettek, és a lunárok megszállták Új Pávis városát. Hörtföldön Fehérfal erődtemploma hosszú ostrom után szintén elesett. Ezzekkel a győzelmekkel a lunárok elérték, hogy az istenek szintjén Órlánt viharisten és felesége Ernálda földistennő meghaljon, vagyis az alvilágba kerültek. A Lunár birodalomban nagy ünnepségsorozatot rendeztek, miközben a birodalom határán túl 1621-ben beköszöntött a Nagy Tél.

A szerepjátékok valamikor 1621 után kezdődnek, amikor Órlánt, Ernálda és követőik visszaszorítják a Lunár birodalmat.

Advertisement